Szkolenie otwarte: Praktyczne aspekty przeciwdziałania korupcji

Logowanie do konta:
1. W pole login proszę wpisać początek swojego adresu e-mail do pola "@"(np. j.kowalski).
2. W pole hasło proszę wpisać podane hasło.
3. Po pomyślnym zalogowaniu się po raz pierwszy, system wymusi zmianę hasła.

Logowanie do szkolenia


* Pole niezbędne